Costsavers AS personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Costsavers AS samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.

Enhver innsamling, registrering, kopiering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. 

Costsavers AS, ved CEO, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. 

 

Nettbasert behandling av personopplysninger  

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Costsavers AS behandlinger av personopplysninger på Costsavers AS sine nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som kontakt oss og motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 

Costsavers AS er ansvarlig for innholdet på sine nettsider. Når du har klikket på en tjeneste, forlater du våre nettsider og kommer til en side hos den virksomheten som eier den aktuelle tjenesten. Denne virksomheten er behandlingsansvarlig for sine sider, og kan ha andre analyseverktøy og lagre andre opplysninger om deg enn hva Costsavers AS gjør.

 

Nyhetsbrev 

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på våre nettsider. For at vi skal kunne sende e-post må, du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. 

 

Telefon og e-post 

Costsavers AS benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført. Dette er opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale

 

Spørreundersøkelser 

Costsavers AS bruker SurveyMonkey til å gjennomføre periodiske undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Costsavers AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. 

 

Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Costsavers AS benytter seg av informasjonskapsler og samler inn opplysninger om besøkende til nettsteder eiet av Costsavers AS. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy tilhørende Google, Inc. og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Costsavers AS til andre aktører. 

 

På https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler. 

 

Vi bruker følgende informasjonskapsler på våre nettsider: 

 

Søk

Costsavers AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

 

Deling av innlegg  

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

 

Side- og tjenestefunksjonalitet

Ved tjenester som krever innlogging eller søk, kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

 

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. 

 

 

Våre leverandører

Costsavers ASs benytter seg av eksterne tjenesteleverandører som vil kunne behandle personopplysninger på våre vegne. Behandlingen skjer da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. 

Omega Media er Costsavers ASs databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsteder. Leverandøren benytter underleverandøren Amazon til å utføre drift av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Costsavers AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har krav på innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve retting eller sletting av personopplysninger vi behandler. 

Dersom behandling er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. 

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting eller sletting kan gjøres ved å sende dette til kundeservice@costsavers.no

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk våre rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

 

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres hjemmesider. 

 

Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet, ved vår nettstedspolitikk eller endringer i regelverket tilsier det. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.